Strategische vrijstelling bedrijfstakpensioenfonds

Probleem:
Door een bedrijfsovername in Nederland zou de onderneming onder de verplichtstelling van Bpf Foodservice gaan vallen. De pensioenlasten zouden 30 procent toenemen voor werkgever en werknemers.

Oplossing en aanpak:
Door planning leidde de bedrijfsovername niet tot een ongecontroleerde aansluiting aansluiting bij het pensioenfonds. Door een juridisch verzoek bij het fondsbestuur konden wij de eigen pensioenregeling van de onderneming behouden.

Resultaat:
Concurrentievoordeel door een gelijkwaardige pensioenregeling met 30 procent lagere premie voor werkgever en werknemers.