Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Brokerage & beheer pensioenregelingen - DÆMS pensioenstrategen

De pensioenen van onder anderen leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en het dagelijks bestuur van waterschappen zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Waarbij de wethouders veruit de grootste groep vormen.

Voor circa 180 Nederlandse gemeenten zijn wij verantwoordelijk voor het in kaart brengen, adviseren en bemiddelen van de risico’s die voortvloeien uit de Appa. Waarbij wij voor de pensioenuitvoering zelf – zoals administratie en het verzorgen van uitkeringen – een nauwe samenwerking hebben met VISMA Idella. 

De gemeenten hebben de taak een voorziening te treffen om de toegezegde pensioenen na te komen. De afgelopen jaren volgden de ontwikkelingen op dit gebied elkaar in hoog tempo op. Denk daarbij aan de sterke daling van de marktrente, de gestegen levensverwachting, maar ook aan het Pensioenakkoord. Hierdoor is de voorziening flink gestegen en moet véél meer geld opzij worden gezet. Graag helpen wij u deze risico’s actief te beheersen met onze Risicoscan.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Sander Deelstra via 06 533 88 666 of via mail sdeelstra@pensioenstrategen.nl.