Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.pensioenstrategen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Flash3000 Productions en DÆMS B.V. streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan Flash3000 Productions en DÆMS B.V.  niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Flash3000 Productions en DÆMS B.V.  aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Flash3000 Productions en DÆMS B.V.  en de gebruiker van de website ontstaan.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Flash3000 Productions en DÆMS B.V.  hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Flash3000 Productions en DÆMS B.V.  aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van  DÆMS B.V.  zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Flash3000 Productions en DÆMS B.V.  daar vooraf schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.