Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

DÆMS Pensioenstrategen adviseert meer dan 35 jaar grote en middelgrote ondernemingen en instellingen over pensioen en arbeidsvoorwaarden.

Liane de grootFinancial expert

Liane 2Financial expert

Mitigeren van onvoorziene pensioenlasten op de balans


Onderneming in de chemische sector

Het arbeidsrechtelijk overeengekomen pensioen kwam niet overeen met het daadwerkelijk verzekerde pensioen. Ten koste van het eigen vermogen moest de onderneming 300.000 euro onvoorziene kosten opnemen op de balans.

Lees meer

Gecontroleerde uittreding bedrijfstakpensioenfonds


Internationale logistieke onderneming met 180 werknemers in Nederland

De onderneming is van oudsher aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Het pensioenfonds heeft een zwakke financiële positie. Daardoor is het pensioen niet waardevast en de premie hoog.

Lees meer

Strategische vrijstelling bedrijfstakpensioenfonds


Internationale onderneming met 3000 werknemers

Door een bedrijfsovername in Nederland zou de onderneming onder de verplichtstelling van Bpf Foodservice gaan vallen. De pensioenlasten zouden 30 procent toenemen voor werkgever en werknemers.

Lees meer

Wij werken voor

Wat doen wij bij DÆMS?

Wij ontwikkelen een strategie vanuit werkgeversperspectief. Een pensioenregeling houdt veel meer in dan alleen het ‘sluiten’ van een pensioenpolis. Overigens, wij zijn geen tussenpersoon en bemiddelen in principe niet in het tot stand komen van pensioencontracten. Wel beoordelen wij de pensioenproducten en onderhandelen wij met de pensioenuitvoerders en uw tussenpersoon. Maar belangrijker nog, wij ontwikkelen samen met u een lange termijn strategie die zowel voor het bedrijf als voor de werknemer de meest toegevoegde waarde geeft en financieel haalbaar is.

Een pensioen hoort bij uitstek tot goede secundaire arbeidsvoorwaarden.Deze trend versterkt zich in toenemende mate. Met de financiële crises sinds 2008 en de gevolgen op de arbeidsmarkt en in de persoonlijke situatie van de werkende klasse ervan in het kielzog, neemt de algemene onrust toe.

Onbegrepen pensioentermen passeren dagelijks de lippen van de nieuwslezer. Pensioen? Ja, hoeveel krijgt uw werknemer eigenlijk straks? Wij begrijpen dat van u als werkgever concrete uitspraken over de pensioentoezegging verwacht worden.