Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Risk-management inkomen & arbeidsongeschiktheid

Risk-management inkomen en arbeidsongeschiktheid - DÆMS pensioenstrategen

Vitaliteit is naar onze mening dé succesfactor van een bedrijf: hoe hoger de vitaliteit op de werkvloer, hoe lager het ziekteverzuim. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn risico’s voor zowel de onderneming als voor de werknemer.

Er zijn verschillende oplossingen om de financiële gevolgen van deze risico’s te verzekeren. Inkomensverzekeringen zijn collectieve verzekeringen die u als werkgever kunt afsluiten voor uw medewerkers om inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken. Het is namelijk voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren tegen deze financiële gevolgen. Door dit collectief voor uw werknemers te verzekeren verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Hiermee geeft u een professionele, eigentijdse en tevens sociale invulling aan het werkgeverschap.

WIA verzekeringen zorgen ervoor dat uw werknemers tot wel 75% van het laatst verdiende inko-men uitgekeerd kunnen krijgen. De meest voorkomende verzekeringen zijn:

WGA Hiaat (Gat) basis – Basisaanvulling op de WGA vervolguitkering van het UWV om niet onder bijstandsniveau te komen – als medewerkers niet aan het werk komen of te weinig zelf verdienen wanneer ze arbeidsongeschikt zijn

WGA Hiaat (Gat) uitgebreid – Uitgebreide aanvulling op WGA vervolguitkering van het UWV; aanvulling tot minimaal 70% van het laatst verdiende loon (maximaal WIA dagloon); verdient een medewerker minimaal 50% van wat hij nog zou kunnen verdienen dan is er een extra (bonus) uitkering

WIA Excedent – Voor medewerkers die meer verdienen dan het WIA dagloon (1 januari 2022: € 59.706); vult de uitkering aan tot 70 of 80% van het oorspronkelijke loon boven WIA dagloon

WIA vaste aanvulling – Uw arbeidsongeschikte medewerker ontvangt een vast bedrag als aanvulling op zijn WIA-uitkering; keuze om 10,15 of 20% van het inkomen volledig te verzekeren

WIA Arbeidsongeschiktheid minder dan 35% – Inkomensdaling van je medewerker opvangen als deze voor 15-35% arbeidsongeschikt raakt; aanvulling van 25% van het verzekerd loon op het salaris dat de medewerker nog verdient.