Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Cases

CASES

Inzichtelijk maken van de pensioenregeling - DÆMS pensioenstrategen

Inzichtelijk maken van de pensioenregeling

Een Nederlandse non-profit in de sociale en cultuursector
Door slechte ervaringen met de pensioenuitvoerder hadden de werknemers geen vertrouwen meer in de pensioenregeling.
lees meer »
Gecontroleerde uittreding bedrijfstakpensioenfonds - DÆMS pensioenstrategen

Gecontroleerde uittreding bedrijfstakpensioenfonds

Internationale logistieke onderneming met 180 werknemers in Nederland
De onderneming is van oudsher aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Het pensioenfonds heeft een zwakke financiële positie. Daardoor is het pensioen niet waardevast en de premie hoog.
lees meer »
Mitigeren van onvoorziene pensioenlasten op de balans - DÆMS pensioenstrategen

Mitigeren van onvoorziene pensioenlasten op de balans

Onderneming in de chemische sector
Het arbeidsrechtelijk overeengekomen pensioen kwam niet overeen met het daadwerkelijk verzekerde pensioen. Ten koste van het eigen vermogen moest de onderneming 300.000 euro onvoorziene kosten opnemen op de balans.
lees meer »