Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Werkingssfeer metingen BPF & CAO

Werkingssfeer metingen BPF & CAO - DÆMS pensioenstrategen

Ongeveer de helft van alle rechtszaken over pensioen betreft een geschil over het al dan niet verplicht moeten volgen van een cao en/of het aansluiten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Als u hier als werkgever niet nauwkeurig onderzoek naar laat doen, trekt u snel aan het kortste eind. Pensioenfondsen hebben uitgebreide opsporingsapparaten en voldoende middelen om de beste advocaten in te huren.

DÆMS biedt inmiddels ruim veertig jaar ondersteuning bij het doen van onderzoek naar werkingssferen van cao’s en/of verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Waarbij wij met succes middelgrote en grote ondernemingen begeleiden bij uit- of intredingen. Dat doen wij onder andere door hierover met pensioenfondsen te overleggen en eventuele alternatieven te onderzoeken en vast te stellen. U kunt hierbij denken aan actuariële gelijkwaardigheid, een (tijdelijke) dispensatie of een andere bedrijfsstructuur.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Sander Deelstra via 06 53 38 8666 of via mail sdeelstra@pensioenstrategen.nl.