Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Mitigeren van onvoorziene pensioenlasten op de balans

Probleem
Het arbeidsrechtelijk overeengekomen pensioen kwam niet overeen met het daadwerkelijk verzekerde pensioen. Ten koste van het eigen vermogen moest de onderneming 300.000 euro onvoorziene kosten opnemen op de balans.

Oplossing en aanpak
Wij hebben het tekort aan pensioenaanspraken in een nieuwe pensioenregeling ingepast. Hierdoor vindt de financiering tijdsevenredig plaats. Om juridische zekerheid te bieden aan de werkgever en werknemers stelden wij sluitende vaststellingsovereenkomsten op.

Resultaat
Het pensioen is voor de werknemers veiliggesteld. De schade is binnen het fiscale kader gehouden en kan over meerdere jaren gefinancierd worden.