Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

De pensioenen van onder anderen leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en het dagelijks bestuur van waterschappen zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Waarbij de wethouders veruit de grootste groep vormen. Voor circa 180 Nederlandse gemeenten zijn wij verantwoordelijk voor het in kaart brengen, adviseren en bemiddelen van de risico’s die voortvloeien …

Brokerage & beheer pensioenregelingen

De consultants van DÆMS zijn gespecialiseerd in het definiëren en (uit)onderhandelen van de verschillende producten die vele aanbieders aanreiken. Voorbeelden van onze dienstverlening: opvragen en beoordelen pensioenoffertes onderhandelingen met uitvoerders vergelijken life cycles Anw-hiaatverzekeringen WIA- en WGA-verzekeringen verzuimverzekeringen overlijdensrisicoverzekeringen netto pensioenverzekeringen second opinion administratie en steekproeven De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voor bedrijfspensioenregelingen en …

Werkingssfeer metingen BPF & CAO

Ongeveer de helft van alle rechtszaken over pensioen betreft een geschil over het al dan niet verplicht moeten volgen van een cao en/of het aansluiten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Als u hier als werkgever niet nauwkeurig onderzoek naar laat doen, trekt u snel aan het kortste eind. Pensioenfondsen hebben uitgebreide opsporingsapparaten en voldoende middelen …

Risk-management inkomen & arbeidsongeschiktheid

Vitaliteit is naar onze mening dé succesfactor van een bedrijf: hoe hoger de vitaliteit op de werkvloer, hoe lager het ziekteverzuim. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn risico’s voor zowel de onderneming als voor de werknemer. Er zijn verschillende oplossingen om de financiële gevolgen van deze risico’s te verzekeren. Inkomensverzekeringen zijn collectieve verzekeringen die u als werkgever kunt …

Due-diligence fusies & overnames

Een fusie, overname, splitsing of anderszins herstructurering heeft meestal grote financiële en juridische consequenties op de pensioensituatie van uw onderneming. Het raakt u én uw werknemers. Pensioen en aanverwante aspecten kunnen door onze fusie- en overnamespecialisten in onderzoek worden genomen. Wij adviseren niet alleen over de herstructurering zelf, maar kunnen u begeleiden en adviseren bij vraagstukken …

Pensioen communicatie

Is een arbeidsvoorwaarde eenmaal ontworpen, dan zijn wij van mening dat goede, tijdige werknemerscommunicatie heel belangrijk is om de waardering van de werknemers ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde te verhogen. Goede communicatie is onontbeerlijk en gericht op de ontvanger.  Communicatie verbindt niet alleen maar vertelt ook het eerlijke verhaal waarbij het van belang is dat …